To my ...

W niepełnym składzie po konferencji "Badania operacyjne w planowaniu projektów"Skupienie ...W czasie wycieczki do Elektrowni Jaworzno III© pw