METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

Mieć czy być? Oto jest pytanie... . Podejmowanie decyzji to jedna z najważniejszych umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. Studiując na tej specjalności, nabywasz umiejętności w zakresie postrzegania, formułowania i modelowania problemów decyzyjnych, umiejętności korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie. Stosowanie najnowszych osiągnięć technologii informatycznych pozwoliCi na rozwiązywanie złożonych problemów stojących przed współczesnym menedżerem. Jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistów wykorzystujących wspomagane komputerowo metody ilościowe w zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i administracji publicznej.Nowe materiały informacyjne o specjalności !!

Prezentacja o specjalności Metody Wspomagania Decyzji MenedżerskichKoniecznie przeczytaj ...

Przeszukując Internet znajdziesz wiele interesujących artykułów na temat badań operacyjnych ( sprawdź na google badania operacyjne , operations research, management science) my wybraliśmy tylko niektóre pozycje które może ułatwią wam wybór specjalności. Miłej lektury ;)

  • Operation Everything - pozycja konieczna dla wszystkich zainteresowanych specjalnością "Metody wspomagania decyzji menedżerskich". Narazie w języku angielskim, już wkrótce zamieścimy tłumaczenie. Orginał został opublikowany w Boston Globe.

  • Badania Operacyjne i decyzje - wstęp do książki "Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem" autorstwa prof. Tadeusza Trzaskalika. Pozycja obowiązkowa :)

  • Opis specjalności (jest również w materiałach informacyjnych).

  • Przedmioty specjalnościowe - czyli czym będziecie się zajmować, w miarę sukcesywnie postaramy się dodawać kolejne opisy przedmiotów, wraz z subiektywnymi odczuciami studentów ;)

  • Prowadzący - czyli z kim będziecie mieli przyjemność pracować

  • Przykładowa tematyka prac licencjackich i magisterskich przykładowe obszary którymi można się zająć w swojej pracy licencjackiej i magisterskiej.

  • Prace już zrealizowane - streszczenia prac magisterskich, które już zostały zrealizowane na specjalności Metody Wspomagania Decyzji Menadżerskich.© pw