Nasze najnowsze publikacje2013-04-30
Kudyba D., Zamasz K., Zawistowski P., Ryzyko na rynku energii elektrycznej: w Optymalizacja w praktyce. Seria Informatyka w badaniach operacyjnych, red. T. Trzaskalik, UE Katowice 2012.

Pisek R., Sabo A., Optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie wysokiego składowania: w Optymalizacja w praktyce. Seria Informatyka w badaniach operacyjnych, red. T. Trzaskalik, UE Katowice 2012.

Krzeszowska B. Multiple criteria project scheduling with project delay, resource level and NPV optimization. W: Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.) Multiple Criteria Decision Making'12 Publisher of the University of Economics in Katowice. Katowice 2012

Krzeszowska B. Optymalizacja czasu trwania i poziomu wykorzystania zasobów w projekcie jako problem wielokryterialnego podejmowania decyzji. W: Harasim J. (red.) Warsztaty Doktoranckie'11 Zarządzanie-Finanse-Ekonomia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2012.

Konferencja Modelowanie Preferencji a Ryzyko '132013-03-19
Członkowie Koła naukowego wygłosili referaty na konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko'13. J. Wrodarczyk, A. Sabo, K. Tyła,

Konferencja International Workshop on Multiple Criteria Decision Making '132013-03-19
Członkowie Koła naukowego wygłosili referaty na konferencji International Workshop on Multiple Criteria Decision Making'13. B.Krzeszowska D.Kudyba

Udział w konferencjach naukowych w 2012 roku2012-12-28
XLVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej organizowana przez Katedrę Matematyki i Cybernetyki UE we Wrocławiu, 20-22.03.2012, Brunów Sabo Aleksandra - wystąpienie z referatem Kudyba Dominik - wystąpienie z referatem

International Dimensions In Economics 2012 organizowana przez SKN Wspomagania Decyzji Gospodarczych Opteam UŁ, 10-11.05.2012, Łódź Sabo Aleksandra, Kudyba Dominik - wystąpienie z referatem Tyła Katarzyna, Wrodarczyk Jacek - wystąpienie z referatem

Project Management in Modern Organization. Decision aiding in project management 28-29.05.2012 Katowice Bogumiła Krzeszowska - dwa wystąpienia z referatami Jacek Wrodarczyk - udział bez referatu

Warsztaty Doktoranckie 2012 organizowane przez UE w Katowicach 21.06.2012, Katowice Daria Bałuch - wystąpienie z referatem Dominik Kudyba - wystąpienie z referatem

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych`12 23-25.09.2012, Kórnik Wrodarczyk Jacek - wystąpienie z referatem Dominik Kudyba - wystąpienie z referatem


Udział w konferencjach naukowych w 2011 roku2011-12-15
International Dimensions In Economics 2011, 5-6.05.2011, Łódź, referat i publikacja Application of selected adaptative models for sale forecasting (A. Sabo, D. Kudyba)

"International Dimensions in Economics" referat i publikacja: Comparision of the assumption of Lean Mamagement and The Theory of Constraints (K.Tyła, J. Wrodarczyk)

Modelowanie Preferencji a Ryzyko'2011, 3-5.04.2011, Ustroń, referaty i publikacje
Zastosowanie modelu zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii (D. Kudyba)
Czas i koszt realizacji projektu jako uzupełnienie typowego modelu CAD (K.Tyła, T.Błaszczyk)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniem teorii ograniczeń (J. Wrodarczyk)

Górnośląskie Forum Informatyczne na GWSH 12.01.2011, Katowice, referat oraz publikacja: Określenie rentowności produktów w systemach ERP w oparciu o teorię ograniczeń (J.Wrodarczyk)

Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów ,18.05.2011, Kraków, referat i publikacja: Problem wyboru punktów nowoczesnej sieci serwisowej jako dyskretne zagadnienie wielokryterialnego wyboru (D. Błonkała)
Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w ocenie rozwiązań technologicznych (A. Twardoch)

INTERNATIONAL WORKSHOP ON MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING`11 03 05.04.2011, Ustroń, referat: MULTIPLE CRITERIA PROJECT SCHEUDLING. A ZERO-ONE PROGRAMMING APPROACH. (B. Krzeszowska)

Udział w konferencjach naukowych w 2010 roku2010-12-15
Katarzyna Tyła i Jacek Wrodarczyk wzięli udział i wygłosili referaty na Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studentów "INTERNATIONAL DIMENSIONS IN ECONOMICS". Jacek Wrodarczyk zdobył III nagrodę za referat zatytułowany: Modelowanie działalności i przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o teorię ograniczeń.


Spotkanie koła2009-03-04

Spotkanie koła odbędzie się 6.03.2009 ( tj. piątek) o godzinie 13.40. Zbiórka w okolicach sekretariatu katedry.

Na spotkanie koła przygotujcie wasze propozycje na ten semestr, co chcielibyście robić.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam


Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich2009-02-18

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy materiały informacyjne o specjalności Metody Wspomagania Decyzji Menadżerskich

Poniżej dwa linki do materiałów

Jeżeli jesteście zainteresowani specjalnością prosimy o kontakt :

e-mail katedry badań operacyjnych: zbo@ekonom.ae.katowice.pl
e-mail KNBO: knbo@ekonom.ae.katowice.pl


Studenci w BPSC ;) 2009-01-10

Grupę po firmie oprowadził Jacek Wichary, natomiast prezentację poprowadził Sławek Kuźniak.

Więcej o naszej wycieczce można poczytać na stronie BPSC pod adresem :
http://www.bpsc.com.pl/index.php?CIDA=54&newsid=365


I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii i zarządzania”2009-01-08

Wczoraj wróciliśmy z konferencji. Nasze koło zaprezentowało jeden referat dotyczący wykorzystania wielokryterialnej interaktywnej metody wspomagania decyzji w zarządzaniu zapasami.

Prezentacja już wkrótce


Wycieczka koła do BPSC2008-12-09

9. stycznia planujemy wycieczkę do firmy BPSC. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt.

Strona BPSC www.bpsc.com.pl


Materiały dotyczące projektu Mosaica2008-11-27

Na ostatnim zebraniu koła mieliśmy okazję posłuchać o projekcie Mosaica, czyli możliwościach wykorzystana Web 2.0 do gromadzenia, przechowywania oraz prezentacji dóbr kultury.

Krótki opis projektu Mosaica

Oprócz tego kilka linków (są również w PDFie):

  • strona Projektu: www.mosaica-project.eu

  • Platforma Mosaica: http://212.179.43.184:8081/mosaica-test/Mosaica.html

  • Ankieta ewaluacyjna: http://qmosaica.paris.ort.asso.fr/anon/postq.php?langf=pl


Prezentacje z konferencji "Badania Operacyjne w Planowaniu Projektów"2008-11-24
W dziale download zamieściłem prezentacje z ostatniej konferencji.

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii i zarządzania”2008-11-24
Konferencja odbędzie się 7 stycznia 2009 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Problematyka konferencji koncentrować się będzie na aktualnych problemach ekonomii i zarządzania. Pełny tekst zaproszenia

Najbliższe spotkanie w czwartek 27.11.2008 o 10.302008-11-22

Zapraszam serdecznie na spotkanie koła, które odbędzie się o godz. 10.30 w czwartek 27.11.2008. Zbiórka pod 621 D.
© pw