METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

Menedżerowie dziesiątki razy dziennie zmuszeni są podejmować decyzje, od których zależy los przedsiębiorstwa. Borykają się oni z problemem niedostatecznej informacji, co dodatkowo utrudnia cały proces. Jednocześnie decydenci muszą podejmować decyzje z dużym wyprzedzeniem, co może przypominać wróżenie z fusów. W tym miejscu zaczyna się rola analityka, który ma wesprzeć decydenta dzięki wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia oraz nowoczesnej technologii.

Wszystkie decyzje obarczone dużym stopniem ryzyka wymagają dokonania analizy sytuacji, ustalenia kryteriów wyboru oraz zastosowania jakiejś metody poszukiwania rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych. Wspólną ich cecha jest wykorzystanie narzędzi matematycznych do prowadzenia analiz zjawisk i procesów gospodarczych, a także wnioskowanie na podstawie odpowiednio skonstruowanych modeli. Na całym świecie metody ilościowe są od wielu lat efektywnie wykorzystywane do wyznaczania najlepeszych rozwiązań w zakresie logistyki, zarządzania produkcją, zarządzania projektami, zarządzania finansami, w bankowości i ubezpieczeniach.

Absolwenci specjalności Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich będą merytorycznie przygotowani do rozwiązywania słabo strukturalizowanych problemów decyzyjnych, wykorzystując to tego zaawansowane techniki wspomagania decyzji oraz nowoczesne narzędzia informatyczne. Modelowanie decyzji, analiza wielokryterialna, badania operacyjne w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi łączą teorie i praktykę, w taki sposób, aby zdobytą wiedzę dało się wykorzystać w niemal wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Wiedza i zakres postrzegania problemów decyzyjnych jak i stosowania technik komputerowych będzie dobrym przygotowaniem do pracy na stanowiskach analityków w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, jak również na stanowiskach kierowniczych. Absolwenci mogą również wykorzystać uzyskaną w trakcie studiów wiedzę informatyczną pracując w przedsiębiorstwach między innymi na stanowisku specjalistów ds. zarządzania informatyką w firmie oraz menedżerów projektów informatycznych.© pw