Nasze dotychczasowe osiągnięcia :
 • Przy współpracy z Katedrą Badań Operacyjnych zorganizowaliśmy juz cztery konferencje naukowe:
  • Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystki
  • Zarządzanie Projektami
  • Gry i negocjacje
  • Informatyka w badaniach Operacyjnych
  • Badaniach Operacyjne w planowaniu projektów
 • Trzykrotnie braliśmy udział w międzynarodowej konferencji naukowej EUROWEEK.
  • W 2005 roku razem ze studentami Politechniki w Coimbrze Portugalii przygotowaliśmy projekt.
  • W 2007 roku wraz ze studentami z Czech przygotowaliśmy projekt, który zdobył nagrodę.
  • W 2008 roku w Hiszpańskiej Gironie, wraz z Belgami współpracowali przy projekcie "The Ultimate Money Machine".
 • Nasze umiejętności wielokrotnie wykorzystywaliśmy w wielu konkursach, m.in. :
  • Międzyuczelniana gra strategiczna "Marketplace";
  • Międzynarodowa gra strategiczna "Loreal e-strat 8 challenge";
 • Jednym z celów naszego koła jest propagowanie Badań Operacyjnych, dlatego przygotowaliśmy dodatkowe zajęcia dla studentów :
  • Dwukrotnie ( raz w Katowicach i raz w Rybniku) przeprowadzony został cykl zajęć poświęconych zastosowaniu programu MS Projekt.
  • W 2008 roku odbył się cykl spotkań poświęconych różnym systemom komputerowym wspomagającym podejmowanie decyzji. Poznaliśmy m.in systemy LINGO, GAMS, AMPL itd.
 • W ramach koła staramy się realizować szereg projektów które następnie prezentujemy na różnych konferencjach. Przykładowo :
  • Wzięliśmy udział w Konferencji Kół Naukowych w Warszawie, na którą przygotowaliśmy referat "Obwodnica Augustowa jako przykład problemu wielokryterialnego" i zajęliśmy drugie miejsce.
  • Na konferencji naukowej "Zastosowanie metod ilościowych w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka" w Łodzi nasze koło zaprezentowało aż trzy referaty :
   • "Metoda ISSS na przykładzie zarządzania zapasami" ;
   • "The Ultimate Money Machine" ;
   • "Synchroniczny NIMBUS";
 • Działalność koła to również wycieczki do ciekawych zakładów, gdzie obserwujemy jak w praktyce działają metody których się uczymy, byliśmy już :
  • w firmie BPSC, gdzie pokazano nam jak tworzone są nowoczesne systemy dla biznesu.
  • w elektrowni Jaworzno III, jednej z największych w Polsce.
 • Członkowie Koła współpracowali przy redagowaniu książki z zakresu badań Operacyjnych.
 • Grupa Członków Koła opracowała komputerowy program dydaktyczny z zakresu algorytmów genetycznych.


© pw