Prowadzący
Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka(prowadzone zajęcia)
 • Badania operacyjne
 • Metody optymalizacyjne w praktyce
 • Wspomaganie podejmowania decyzji ryzykownych
 • Optymalne decyzje inwestycyjne
 • Metody programowania stochatycznego
 • Matematyka
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Badania operacyjne
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji
 • Zastosowanie informatyki w badaniach operacyjnych
 • Badania operacyjne
 • Metody wielokryterialne
 • Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa
 • Metody wielokryterialne w badniach rynku finansowego
 • Modelowanie decyzji
Informacje dodatkowe/Pełnione funkcje
 • Kierownik Międzynarodowych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami
 • Wiceprezez polskiej sekcji The Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS
 • Wiceprezez Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Dr inż. Tomasz Błaszczyk
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Wielokryterialne metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Zarządzanie projektami
 • Badania operacyjne
 • Zarządzanie projektami
Dr Bogdan Ciupek
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Optymalizacja w zarządzaniu zapasami
 • Optymalne zarządzanie produkcją
 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji w zarządzaniu działalnością zakładu ubezpieczeń
 • Badania operacyjne
 • Badania operacyjne II
 • Badania operacyjne w polskim sektorze finansowym
 • Metody optymalizacyjne w decyzjach nenedżerskich z Excelem
 • Metody optymalizacyjne w decyzjach ubezpieczeniowych
Dr Cezary Dominiak
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Badania operacyjne
 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
 • Zastosowanie w/w w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem: logistyki, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz na rynkach papierów wartościowych
 • Badania operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich w praktyce
 • Optymalizacja decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Badania operacyjne w sektorze finansowym
Dr Renata Dudzińska-Baryła
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Badania operacyjne
 • Analiza portfelowa
 • Zastosowanie metod optymalizacyjnych na rynku akcji
 • Teoria podejmowania decyzji (teoria perspektyw)
 • Badania operacyjne
 • Optymalizacja komputerowa
 • Optymalne decyzje inwestycyjne
Dr Ewa Michalska
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Badania operacyjne
 • Zastosowanie metod optymalizacyjnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Wspomaganie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, niepewności i konfliktu
 • Programowani stochastyczne
 • Badania operacyjne
 • Logika
 • Strategia przedsiębiorstw jako gra
Dr Jerzy Michnik
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Metody wielokryterialne
 • Teoria decyzji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie technologią
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami
 • Badania operacyjne
 • Management Science
 • Metody wielokryterialne
 • Badania operacyjne w finansach
Informacje dodatkowe/Pełnione funkcje
 • Członek International Sociaty on Multiple Criteria Decision Making MCDM
 • Visiting Professor w Kaineu Univrsity (Tajwan/2005)
 • Visiting Professor w Yuau Ze University (Tajwan /2007)
Dr Maciej Nowak
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Metody wspomagania procesu decyzyjnego
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie operacyjne
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Badania operacyjne
 • Metody wielokryterialne
 • Symulacja komputerowa
 • Optymalizacja decyzji w logistyce przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja w planowaniu i sterowaniu produkcją
Informacje dodatkowe/Pełnione funkcje
 • Członek International Society on Multiple Criteria Decision Making MCDM
 • Członek The Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS
Dr inż. Krzysztof Targiel
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Metody numeryczne w zarządzaniu i finasach
 • Metody numeryczne w zaządzaniu ryzykiem
 • Język opisu problemów optymalizacyjnych
 • Oprogramowanie do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych
 • Metody aktuarialne
 • Badania operacyjne
 • Badania operacyjne II
 • Optymalizacja w systemach zarządzania
Dr Tomasz Wachowicz
Specjalizacja naukowo-badawczaDydaktyka (prowadzone zajęcia)
 • Analiza negocjacyjna
 • Teoria gier
 • Systemy wspomagania negocjacji
 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji
 • Aukcje, mediacje, przetargi
 • Badania operacyjne
 • Strategia przedsiębiorstw jako gra
 • Negocjacje przez Internet
 • Elementy sztucznej inteligencji

Sylwetki promotorów dla 1 i 2 stopnia studiów wersja pdf


© pw