Przedmioty specjalnościowe

Przedmioty ograniczonego wyboru

 • Metody wielokryterialne
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Wspomaganie procesów projektowania przedsięwzięć
 • Optymalizacja w planowaniu i sterowaniu produkcją
 • Metody analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Optymalizacja komputerowa
 • Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych
 • Elementy teorii gier
 • Optymalne decyzje inwestycyjne
 • Ochrona własności intelektualnej

Przedmioty swobodnego wyboru

 • Negocjacje elektroniczne
 • Optymalizacja decyzji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego<>
 • Optymalizacja decyzji z pakietem Matlab
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
 • Pomiar i kształtowanie wartości firmy
 • Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego
 • Tworzenie narządzi wspomagania decyzji w VBA
 • Problemy decyzyjne w zarządzaniu wiedzą
 • Techniki i narzędzia zarządzania projektami


© pw